Friday, August 20, 2010

रॉकिचा अ‍ॅक्सिडेन्ट

च्यायला बऱ्याच दिवसांनी लिहायला लागलो कि वैताग होतो - पहिल्या पासुन बाराखडी शिकायला लागते. परवा मुक्ताला abcd शिकवत होतो, तर ती b for baba म्हणाली. म्हटलं जियो! निष्कारण काहितरी करायचंय, करायचंय म्हणत काहीच न करण्यात निम्मं आयुष्य जातं - मग डोक्यात विचार येतो कि ’च्यायला काहीच न करण्यात आयुष्य चाललंय, त्यामुळे काहीतरी करण्याचा विचार सोडुन दिला पाहिजे. म्हणजे मग काहितरी होईल’. म्हणुन मग म्हटलं - चला च्यायला - लिहु. काय लिहायचं?परवा To Kill a Mockingbird वाचताना सामंतांना पत्र लिहायचा नऊ वर्षे रेंगाळलेला विचार डोक्यात आला. जाऊ दे - तो उशीखालीच ठेऊन देतो. नाहीतर ते पत्र पूर्ण होणार नाही - मग परत गिल्ट, मग परत पत्र. चुत्येगिरी सगळी. लोक इतके का बोलतात? HBO वर documentary चालु आहे. लोक जनरल taxi driver बरोबर गप्पा मारताहेत. भाई मेरे - तुला या प्राण्याला भेटुन जुम्मा जुम्मा २ मिनिटं झालिएत - मग एवढं काय भारी नि भावी छावीबद्दल बोलायचं? तसं जनरलीही लोक ’फेसबुक’ वगैरे गोष्टीवर काहीच्या काही लिहितात. माझी एक मैत्रीण ’शनिवारी सकाळी चहा पीत गच्चीत बसायला कसली मज्जा येते’ वगैरे लिहिते. मी अशा मेसेजेसला रिप्लाय देत नाही. पण असे मेसेज वाचुन माझी चिडचीड होते. म्हणजे - ’what the fuck!’ सारखी. पण मी तसं म्हणत नाही. त्यामुळे आणखी चिडचीड. चिडचीड चं spelling गंडलंय बहुतेक. बाराखडी बाराखडी....च्यायला उट्टं काढायला मी पण असे मेसेज टाकले पाहिजेत. असं म्हणुन मला ’गुरुवारी सकाळी उठुन दात घासायला मलाही लई आवडतं’ वगैरे वाक्यं सुचायला लागली. च्यायला मी दलित आहे. परवा डेव्ह ला ’मी मराठा असल्याचा मला अभिमान आहे’ म्हटलं. तर तो म्हणे तुम्ही लोक अजुनही जातीभेद वगैरे कसे पाळता वगैरे पेलायला लागला. म्हटलं जातीभेद कोण पाळतो, पण मला ’मी मराठा आहे’ चा अभिमान वाटला तर त्यात चूक काय? तर तो म्हणे ’मग ब्राह्मण तुमच्या पेक्षा वरचे का?’ म्हटलं ’वरचे बिरचे झाट. वेगळे म्हण हवं तर’. मग तो म्हणे ’पण तुझी बायको मराठा नाही - मग तुझी मुलगी कुठली जात लावणार?’ त्याला म्हटलं ’मराठा चौधरी’, तर तो म्हणे ’असं चालतं?’ म्हटलं ’न चालायला काय झालंय?’ मग तो म्हणे ’तिने जातीबाहेर लग्न केलेलं चालेल?’ म्हटलं ’न चालायला काय झालंय? पण त्याचा आणि जातीच्या अभिमानाचा काय संबंध?’ मग त्याला म्हटलं ’तुमच्यात जात पात चालते का?’ तो म्हणे ’ह्या - आम्ही असलं काही मानत नाही.’ म्हटलं ’छान. मग तुझ्या पोरीने बबन पोराशी लग्न केलेलं चालेल?’ तर तो म्हणे ’बबन कशाला पाहिजे, गोरी पोरं काय कमी आहेत का?’ च्यायला हे बरंय - आणि वर आम्ही जातपात पाळत नाही च्या बोंबा. जातीचा अभिमान असणं आणि ’आम्ही तुमच्यापेक्षा भारी’ म्हणणं यात फरक आहे. एनीवे - काल long on ला fielding करताना हजाम straight drive अडवायला पळालो तर groin muscle pull झाला असं वाटलं. म्हणजे बहुतेक groin muscle. म्हणजे शोएब ला असेल तर मला का नाही? म्हणुन मग keeping करायला लागलो. मजा आली. दोन तास उठाबशा काढल्या. आज मांड्यांची वाट लागलिए. आमच्या team मध्ये साले सगळेच सवर्ण द्रविड. म्हणजे बहुतेक सवर्ण द्रविड - कारण ते सगळे तमिळ मध्ये बोलतात. एकाने हातातला catch सोडला - तेव्हा ओरडलो कि ’अरे हजामा! बोगदा गेला ना!!’ पण ते त्याला बहुतेक कळलं. तरी पुन्हा बोगदा गेलाच. तिथे अजय नावाचा पंटर भेटला - रणतुंगाचा जुडवा भाऊ. इंझमाम सारखा पळतो. तो म्हणजे ’अरे तु geotech! मी coastal engineer!' म्हटलं coastal बिस्टल कसं? तर तो म्हणे वट्ट discovery channel - आणखी काही नाही. म्हटलं बरं झालं बाबा MTV वगैरे पाहिलं नाही, नाहीतर मला तुझा moon walk वगैरे पहावा लागला असता. इथे cricket team च्या दर्जानुसार a,b,c,d वगैरे divisions आहेत. आम्ही f division मध्ये खेळतो. येत्या शनिवारी आमची आमची c division बरोबर match आहे. F11 दाबत मराठी english अशा उड्या मारता येतात असं कळल्याने मी फ-११ चा abuse करतोय असं मला वाटायला लागलंय.

When you pay peanuts - you get monkeys.
हे मराठीत कसं लिहिणार?
तुम्ही शेंगांचा पगार दिल्यावर तुम्हाला माकडंच मिळणार.
पण त्याला इंग्रजी सुविचाराची तोड नाही.

अरतुन परतुन
त्याच गोष्टी
सारवले तरी
उरतात उष्टी

त्यावर भरतात
जंगम पोटे
(भुकेल्या नवल
उगाच वाटे)

- पुरुषोत्तम पाटील.

ही जुनीच माती नवी बाहुली व्याली
अन जुनेच कुंपण नवी मेंढरे आली
या जुन्या नव्यावर कुणी बांधला पूल
या जुन्याच वाटा नवे उमटले पाऊल....

- रॉकि